Kurssi avautuu 9/2022


Ongelmanratkaisun kurssilla on tavoitteena paitsi kasvattaa ongelmanratkaisun taitoja, myös syventää sekä lukiossa että yliopistolla opittua ja kuroa kiinni lukion ja yliopiston sisältöjen välistä eroa.

Aiheina on erilaisia analyysin ja kombinatoriikan menetelmiä ja ideoita, kuten kyyhkyslakkaperiaate, konveksisuus, lineaarinen rekursio ja Cauchy-Schwarzin epäyhtälö. Kurssin lopussa on projektityö.

Kurssin sisältö:
1. Verkot
2. Kyyhkyslakkaperiaate
3. Induktio
4. Konveksisuus
5. Lineaarinen rekursio ja Cauchy-Schwarz
5. Projekti 


  • Teacher: Topi Törmä
Kotiorganisaatio/hanke: Helsingin yliopisto