Tällä opintojaksolla (2op) paneudutaan Transaktionaalinen toiminnan mallin (Transaction Model of Occupation, Fisher & Marterella 2019) kautta  ihmisen arjen toimintaan ja osallistumiseen. TMO-malli jäsentää  arjen toiminnan eri ulottuvuuksia toiminnan suorittamisen, toiminnallisen kokemuksen sekä osallistumisen kautta sekä käsitteellistä toiminnassa läsnäolevia tilannesidonnaisia tekijöitä sekä niiden merkitystä arjen toimintaan. TMO-malli on kehitetty erityisesti toimintaterapeuttien käytännön työtä ohjaavaksi malliksi. Se auttaa ymmärtämään ihmisen toiminnan monimuotoisuutta tunnistaen tekijöitä joiden kautta arjen sujuvuutta voidaan mahdollistaa ja tukea tavoitteellisesti toimintaterapiassa. 

Opintojakso on kaikille avoin MOOC ja voit opiskella opintojakson sisällön itsekirjautumalla opintojaksolle.  Jos haluat opintopisteet, niin muista ilmoittautua Campusonlinen tai avoimen amk:n kautta  opintojaksolle. 

  • Teacher: Tanja Hilli-Harju
Kotiorganisaatio/hanke: Jyväskylän ammattikorkeakoulu