Tervetuloa oppimaan vesivastuullisesta!

Tässä koulutuksessa käydään läpi mitä tarkoittaa vesivastuullisuus, miten siihen voidaan vaikuttaa ja miksi siitä on tärkeä puhua yrityksen toiminnassa. Vesivastuullisuudella tarkoitetaan, että yritys kuluttaa vettä kestävästi ympäristön kannalta sekä sitä, että veden käyttö on myös sosiaalisesti ja kulttuurisesti oikeudenmukaista ja taloudellisesti kannattavaa.

Vesi on maapallolla niukka resurssi, minkä takia vesivastuullisuus on tärkeää maailmanlaajuisesti ja kansallisesti. Tällä hetkellä ihminen on ottanut käyttöönsä suurimman osan maapallon makeasta vedestä, joten on tärkeää huolehtia vesiluonnon hyvinvoinnista ja makean veden riittävyydestä kaikkien tarpeisiin. YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin on nostettu myös vesi ja sanitaatio, koska vesiekosysteemien heikkeneminen on kasvava riski.

Yritykset voivat tehdä erilaisia vesivastuutoimia, jotka voivat olla esimerkiksi turvallisen juomaveden ja sanitaation varmistaminen työntekijöilleen, vesistöjen kunnostushankkeita sekä käyttämällä veden näkökulmasta kestävämpiä raaka-aineita. Vesivastuutoimet voivat yltää niin yritysten toimipaikoilta ympäröivään vesistöalueeseen kuin kansainvälisiin arvo- ja hankintaketjuihin.

Mikro-opinnot suoritetaan käymällä läpi oppimismateriaalit ja tekemällä tehtävät. Opintojen suorittamiseen kuuluu n. 6 h.

Osaamistavoitteet

  • Ymmärrät mitä vesivastuullisuus tarkoittaa
  • Mitä toimia omassa yrityksessä voi ottaa huomioon parantaakseen yrityksen vesivastuullisuutta

Kurssin suorittamisen jälkeen

  • Osaat määritellä mitä tarkoittaa vesivastuullisuus ja mitkä asiat siihen vaikuttaa
  • Osaat nimetä keinoja vähentää veden kulutusta yrityksessäsi

Tehtävät ja hyväksytty suoritus

  • Kurssin suorittamiseksi tehtävät-välilehdelle on 10 eri tyyppistä kysymystä. Tehtävän läpäisyyn vaaditaan puolet vastauksista oikein. Voit tehdä tehtävän niin monta kertaa kuin tarvitsee.

Palaute

Kurssin suorituksen jälkeen viimeisellä välilehdelle kysytään lyhyesti palautetta kurssista.  


Kurssi on osa neljän suuralueen toteuttama Yritysten muutoskyvykkyys, vihreä siirtymä ja digitalisaatio -hankekokonaisuus rahoitetaan Euroopan sosiaalirahaston REACT-EU-rahoituksella osana Euroopan unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Hankkeeseen voit tutustua lisää osoitteessa: https://www.yritystenmuutoskumppanina.fi/

Kurssin materiaalit ovat tehty osana POLKU 2.0 -hanketta. POLKU 2.0 hankkeen päätoteuttaja on Jyväskylän yliopisto ja osatoteuttajana Jyväskylän ammattikorkeakoulu (Jamk), Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia ja Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä POKE.