• Teacher: Maria Valaste
Kotiorganisaatio/hanke: Helsingin yliopisto