Kouluttajalääkärin startin suorittaminen on vaatimus aloittaville uusille kouluttajalääkäreille koulutusoikeuksien saamiseksi. Kurssin suorittaminen hyödyttää myös täydennys- ja kertauskoulutuksena muitakin, jo kokeneempia kouluttajalääkäreitä. Keskeisenä sisältönä on ohjaustyön käytännöt ja toiminnot, jotka pohjautuvat koulutustavoitteisiin, koulutuspaikkasopimukseen sekä koulutusjärjestelmän ja -prosessin tuntemiseen.

Startin hyväksyttyyn suoritukseen kuuluvat kurssin materiaaleihin perehtyminen ja kaksi oppimistehtävää. Tehtävät auttavat uutta kouluttajaa konkreettisesti ohjaustyön aloittamisessa. Tehtävistä saa henkilökohtaisen palautteen. Kurssista saa todistuksen tehtävät suoritettuaan. Arvioitu ajankäyttö kurssin suorittamiseen on 15-20 tuntia.

Kurssille pääsystä saat tarkempaa informaatiota oman yliopistosi kouluttajakoulutuksen yhdyshenkilöltä. Yhteystiedot löytyvät työrveyshuollon virtuaaliyliopiston sivuilta.

  • Teacher: Mari Aalto
Kotiorganisaatio/hanke: Työterveyshuollon virtuaaliyliopisto