Johtamisen ja organisaatioiden perusteet -opintojakso tutustuttaa sinut organisaation, johtamisen ja johtajuuden keskeisiin perusteorioihin ja käsitteisiin sekä henkilöstöjohtamisen peruskäsitteisiin ja sisältöihin. Opit ymmärtämään strategisen johtamisen keskeisimpiä työkaluja, muodostamaan käsityksen liiketoiminnasta globaalien vaikutussuhteiden verkostossa ja soveltamaan oppimaasi kriittisesti käytännön esimies- ja johtamistilanteissa.


During the Basics of Management and Organizations course you'll familiarize yourself with the key concepts and theories in the areas of organization, management and leadership, as well as with the key concepts and functions of human resource management. You'll learn to understand the major tools of strategic management, and business in the network of global interactions in addition to applying theory on practical leadership and management situations.

*****
Ajankohta/Course schedule: 07.02.2024 - 11.04.2024

Opetuksen tuottava yliopisto/University responsible for organising the course: Jyväskylän yliopisto/University of Jyväskylä

Ilmoittautuminen/Course registration: 29.12.2023 - 24.01.2024 kotiyliopistossa/at the home university

Kurssi-ilmoittautuminen ilmoittautumisajan puitteissa on edellytys suoritusmerkinnän saamiselle. Jälki-ilmoittautumisia ei oteta vastaan. Ennen kuin ilmoittaudut kurssille, tutustu LITO Opiskelijan ohjeeseen (pdf, päivitetty 30.1.2024).

Proper registration for the course is obligatory and required for having the course credits registered. No late registrations are accepted. Before registering for the course, see also the LITO Student Guide (pdf, updated 30 January 2024).

Sisältö, oppimistavoitteet, työmäärä, kieli jne: opintojaksokuvaus Johtamisen ja organisaatioiden perusteet 2023-24 (pdf)
Content, learning objectives, workload, language etc
syllabus Basics of Management and Organizations 2023-24 (pdf)

*****

Kurssiavain ja -ohje lähetetään ennen kurssin alkua kotiyliopistostasi saatuun sähköpostiin - jos et saa sähköpostia, tarkasta sähköpostisi roskapostikansio!

Course instructions and course password (self-enrollment key) will be sent before the course starts to the e-mail address received from your home university in Finland - if you have not received the e-mail, check the junk mail folder in your e-mail!


  • Teacher: Paula Linna
Kotiorganisaatio/hanke: Turun yliopisto