Johdatus yrittäjyyteen -opintojaksolla opit ymmärtämään yrittäjämäisen tiimin merkityksen sekä muodostamaan peruskäsityksen yrittäjyydestä liiketoiminnan muodossa tapahtuvana uutta luovana toimintana ja tutustut liiketoiminnan liittyviin periaatteisiin, mahdollisuuksiiin ja haasteisiin .Opit suunnittelemaan liiketoimintaa ja tulkitsemaan siihen liittyviä osaamisalueita, joiden hallinta tulee liiketoiminnassa jollain tavoin ratkaista.

During the Introduction to Entrepreneurship course, you'll learn to understand the significance of an entrepreneurial team and to form an understanding of entrepreneurship as a creative activity that occurs in the form of business in addition to familiarizing yourself with business-related principles, possibilities and challenges. You'll learn to plan business initiation, and to interpret business-related substance areas where competence is needed.

*****

Ajankohta/Course schedule: 19.09.2024 - 02.12.2024
(opintojakson alkamispäivä/the start date of the course = ennakkotehtävän avautumispäivä/the opening date of the preliminary assignment )

Ennakkotehtävä/Preliminary assignment:
Kurssiin kuuluu pakollinen ennakkotehtävä, joka ajoittuu ajalle 19.09.2024 - 03.10.2024
The dates for submitting a compulsory preliminary assignment: 19 September 2024 - 3 October 2024.

Opetuksen tuottava yliopisto/University responsible for organising the course: Oulun yliopisto/University of Oulu

Ilmoittautuminen/Course registration: 09.08.2024 - 05.09.2024 kotiyliopistossa/at the home university in Finland

Kurssi-ilmoittautuminen ilmoittautumisajan puitteissa on edellytys suoritusmerkinnän saamiselle. Jälki-ilmoittautumisia ei oteta vastaan. Ennen kuin ilmoittaudut kurssille, tutustu LITO Opiskelijan ohjeeseen (pdf, päivitetty 6.6.2024).

Proper registration for the course is obligatory and required for having the course credits registered. No late registrations are accepted. Before registering for the course, see the LITO Student Guide (pdf, updated  6 June 2024).

Sisältö, oppimistavoitteet, työmäärä, kieli jne: opintojaksokuvaus Johdatus yrittäjyyteen 2024-25 (pdf)

Content, learning objectives, workload, language etc: syllabus Introduction to Entrepreneurship 2024-25 (pdf)

*****

Kurssiavain ja -ohje lähetetään ennen kurssin alkua kotiyliopistostasi saatuun sähköpostiin - jos et saa sähköpostia, tarkasta sähköpostisi roskapostikansio!

Course instructions and course password (self-enrollment key) will be sent before the course starts to the e-mail address received from your home university in Finland - if you have not received the e-mail, check the junk mail folder in your e-mail!

  • Teacher: Kaisa Vaviolahti
Kotiorganisaatio/hanke: Turun yliopisto