Yrityssimulaatio on yhteenvetokurssi, joka linkittää muut LITO-kokonaisuuden jaksot. Simulaatio välittää opiskelijoille kokonaiskuvan yritystoiminnan dynamiikasta ja siitä, miten eri liiketaloustieteet liittyvät yritystoiminnan kokonaiskuvaan. Keskeistä yrityssimulaatio-opintojaksolla on yritystoiminnan kokonaisuuden optimointi niin eri toimintojen kuin tavoitteidenkin osalta: ymmärrät, miksi yritystoiminnassa ei ole tarkoituksenmukaista osaoptimoida erillisiä toimintoja, vaan yrityksen johdon on katsottava yritystoimintaa kokonaisuutena sosiaalisen, ekologisen ja taloudellisen vastuun näkökulmasta.

The Business Simulation Game serves as a capstone course, bridging together the other modules in the LITO entity. The course provides an overall picture of business dynamics and explains how the different fields of business studies are related to it. A central part of the course is the optimisation of a business as a whole with respcet to both various business functions and goals: you will understand why it is not practical to optimize single functions separately and why the management needs to have a holistic perspective of the company that simultaneously takes into account social, ecological anf financial responsibility.

*****

Toteutukset lukuvuosi 2024-25/Course periods in the academic year 2024-2025

Ilmoittautuminen/
Course registration
Ajankohta/
Schedule
Ennakkotehtävä/
Pre-assignment
Simulaatiopäivät/
Simulation days
 Yrityssimulaatio I syksy 2024/
Simulation I Autumn 2024
13.08.24-
09.09.24
23.09.24-
24.11.24
23.09.24-
30.09.24
09.10.24,
30.10.24 &
06.11.24
Yrityssimulaatio II kevät 2025/
Simulation II Spring 2025
10.12.24-
06.01.25
20.01.25-
23.03.25
20.01.25-
27.01.25
05.02.25,
12.02.25 &
05.03.25
 Yrityssimulaatio III kevät 2025/
Simulation III Spring 2025

28.01.25-
24.02.25
10.03.25-
11.05.25
10.03.25-
17.03.25
26.03.25,
02.04.25 &
23.04.25

Opintojaksoon kuuluu kolme simulaatiopäivää, jolloin sinun on varattava aikaa työskentelyyn yhdessä ja samanaikaisesti muiden osallistujien kanssa.

Participation in this course means that you need to be virtually present during three simulation days. Thus, passing the course requires that you are online, collaborating in real-time with your team during the simulation days.

Kurssi-ilmoittautuminen kotiyliopistossa ilmoittautumisajan puitteissa on edellytys suoritusmerkinnän saamiselle. Jälki-ilmoittautumisia ei oteta vastaan. Ennen kuin ilmoittaudut kurssille, tutustu LITO Opiskelijan ohjeeseen (pdf, päivitetty 6.6.2024).

Proper registration for the course at the home university in Finland is obligatory and required for having the course credits registered. No late registrations are accepted. Before registering for the course, see also the LITO Student Guide (pdf, updated 6 June 2024).

Ennakkotehtävä/Preliminary assignment:
Jokaiseen toteutukseen kuuluu pakollinen ennakkotehtävä, ks. ajankohdat yllä.
Each course period includes a compulsory pre-assignment, see dates above.

Opetuksen tuottava yliopisto/University responsible for organising the course: Turun yliopisto/University of Turku

*****

Esitiedot/Prerequisites:
On suositeltavaa, että olet suorittanut LITO-kokonaisuudesta vähintään opintojaksot Johdatus taloushallintoon sekä Johtamisen ja organisaatioiden perusteet ennen yrityssimulaatiokurssin suorittamista.

It is recommended that before taking the course you have taken at least the following LITO courses: Introduction to Accounting and Financial Management and Basics of Management and Organizations.

*****

Kurssiavain ja -ohje lähetetään ennen kurssin alkua kotiyliopistostasi saatuun sähköpostiin - jos et saa sähköpostia, tarkasta sähköpostisi roskapostikansio!

Course instructions and course password (self-enrollment key) will be sent before the course starts to the e-mail address received from your home university in Finland- if you have not received the e-mail, check the junk mail folder in your e-mail!

  • Teacher: Eeli Saarinen
Kotiorganisaatio/hanke: Turun yliopisto