Kurssin esittelyvideo: Miksi opiskella ympäristötaloustiedettä? 

Jokainen sukupolvi ansaitsee puhtaan ja terveen planeetan, johon rakentaa tulevaisuutensa. Ilmastonmuutos, merien happamoituminen ja monimuotoisuuden tuhoaminen vaarantavat elämän ehtoja ja jopa ravinnon tuotantoa. Muutos on saatava aikaan, mutta se vaatii uudenlaista osaamista. Tie kestävään yhteiskuntaan edellyttää luonnontieteen, taloustieteen ja politiikan yhdistämistä. Sitä tarjoaa ympäristötaloustiede, joka on kestävän kehityksen taloustiedettä.

Kurssilla
 • Täydennämme ja jäsennämme taloustieteen avulla lukion biologian, maatiedon ja yhteiskuntaopin tiedot uudeksi ajatteluksi, ympäristöpolitiikan teoriaksi.
 • Opimme EU:n ja Suomen ympäristöpolitiikan taustoista ja harjoittamisesta
Tarkastelutavat

 • Käytämme graafista ja verbaalista analyysia keskeisten tulosten johtamiseen ja havainnollistamiseen
 • Käytämme helppoja laskuesimerkkejä, joita varten riittää, kun osaa yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolaskua
 • Kurssiaineistona ovat videot sekä kirjallinen aineisto, joka löytyy netistä kurssisivuilta

Kurssin vastuuopettajana toimii ympäristöekonomian apulaisprofessori Lassi Ahlvik (lassi.ahlvik@helsinki.fi).

 Poikkitieteellinen ympäristötaloustieteen perusteet -kurssi

 •  Soveltaa talousteoriaa ilmastonmuutoksen hillintään, vesien suojeluun sekä muihin ympäristöön liittyviin teemoihin, kuten luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen sekä talouskasvun ja ympäristön väliseen suhteeseen.
 • Yhdistää maantieteen ja yhteiskuntatieteen oppiaineet, ja voi tukea valmistautumista ylioppilaskirjoituksiin. Maantieteen ylioppilaskirjoituksissa on kurssin  teemoista esillä Itämeren ravinnekuormitus ja talous sekä ilmastonmuutos.

Kurssin suorittaminen PÄIVITETTÄVÄ

 • Kurssi suoritetaan verkkotentillä, jonka arvostelusta huolehtii Helsingin yliopiston opetushenkilökunta.
 • Kurssisivuilta löytyvät videoluennot sekä muut kurssimateriaalit ja –tehtävät.
 • Verkkotentti järjestetään 4-5 kertaa kouluvuoden aikana. Julkaistut tenttiajakohdat löytyvät päävalikon Verkkotentit-osiosta.
 • Kurssin suorittaminen edellyttää tentin hyväksyttyä suorittamista ja ilmoittautumista Avoimen yliopiston kautta

Jos aloitat joskus opinnot Helsingin yliopistossa, tämän kurssin suoritus hyväksiluetaan yliopiston periaatteiden mukaisesti. Ympäristötaloustieteen johdantokurssi kuuluu tällä hetkellä Helsingin yliopiston Ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelman perusopintoihin sekä Ympäristötieteiden kandiohjelman aineopintoihin, tai voit sisällyttää sen vapaavalintaisiin opintoihin missä tahansa muussa tutkinnossa.

Bonuksena: koe Helsingin yliopiston kampus-elämää ja osallistu luennoille PÄIVITETTÄVÄ

Opintojakso voidaan suorittaa kokonaan verkkokurssina koko kouluvuoden aikana. Vaihtoehtona on osallistua myös live-luennoille. Luentoja ei nauhoteta eikä streamata. Liveluentojen seuraamismahdollisuus on vain lisäetu, eikä ole tarpeellista kurssin menestyksekästä suorittamista varten.


 • Teacher: Lassi Ahlvik
Kotiorganisaatio/hanke: Helsingin yliopisto