ePortfolion pedagoginen käyttö -koulutus on toteutettu ESR-rahoitteisessa Sometaduuniin-hankkeessa. Tavoitteena on saada korkeakouluissa portfolio sellaiseksi työkaluksi, jonka avulla opiskelija tunnistaa omat vahvuutensa ja voi työllistyä paremmin. Materiaaliin liittyy tiiviisti Unelma-Pulina Portfolio, joka samalla toimii esimerkkiportfoliona https://kyvyt.fi/user/sometaduuniin/portfolio.

Voit suorittaa koulutuksen kokonaisuudessaan tai osia siitä. Koulutuspaketin voi aloittaa koska tahansa. Opiskelu perustuu  omatoimiseen perehtymiseen sekä syntyneiden ajatusten työstämiseen verkkokeskusteluissa.  Et saa koulutuksen suorittamisesta opintopisteitä, suoritusmerkintää tai todistusta.

Koulutus on alkujaan julkaistu hankkeen aikana Eliademyssä, mutta siirretty DigiCampukselle Eliademyn ilmoitettua konkurssista.

Kotiorganisaatio/hanke: Laurea-ammattikorkeakoulu Oy