Kurssin käytyään opiskelijan ymmärtää solujen rakenteen, toiminnan ja aineenvaihdunnan yhteiset pääpiirteet sekä kasvi- ja eläinsolujen tärkeimmät erot. Opiskelija hallitsee myös geneettisen informaation periytyvyyden ja merkityksen proteiinien valmistuksessa, eliön ilmiasun määräytymisessä sekä tuntee tärkeimmät bioteknologiset menetelmät ja sovellukset.

Kurssi jakautuu kolmeen osioon: solubiologia 3 op, biokemia 2 op ja molekyylibiologia 3 op, jotka muodostavat UEF:n ympäristö- ja biotieteiden tai biokemian perusopintoja suorittaville tutkinto-opiskelijoille yhdessä 8 op:n kokonaisuuden (3710121). Aducaten opiskelijat voivat suoritaa osioita myös erikseen.

Kurssi on suoritettavissa sekä ajasta- ja paikasta riippumattomina verkko-opintoina että syyslukukausina UEF:n kampuskaupungeissa järjestettävänä kontakti- ja verkko-opetusta yhdistävän flipped classroom-kurssina.

Kurssi sisältää videoluentoja, podcast-ohjelmia, monivalinta- ja essetehtäviä, verkkokeskustelua ja webinaareja. Lisäksi flipped classroom-kurssina suorittaville on tarjolla syyslukukausina viikoittaisia kontaktitapaamisia, joissa aihepiiriä kerrataan erilaisten ryhmätöiden avulla.

Kotiorganisaatio/hanke: Itä-Suomen yliopisto