Koulutuskokonaisuus on osa Suuntaa LukiOpolulle -hanketta (OKM), jossa lisätään opettajaksi opiskelevien sekä yliopiston opettajankoulutuksen opetushenkilöstön ja lukioiden opettajien erityispedagogista ja ohjauksellista pedagogista osaamista sekä holistista, ”koko lukio ohjaa ja tukee”-ajattelua. Lisäksi hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan tutkimusperustaisia yksilöllisten tarpeiden mukaisia oppimista ja urasuunnittelua tukevia sekä yhteisöllisyyttä vahvistavia ryhmänohjausmalleja yhteistyö lukioissa sekä laaditaan opettajankoulutukseen lukioihin kohdennettuja erityispedagogisia ja ohjaukseen liittyviä tutkimusperustaisia opintosisältöjä, jotka vahvistavat opettajaopiskelijoiden suuntautumista lukioon mahdollisena työympäristönä.

Kotiorganisaatio/hanke: Itä-Suomen yliopisto