Ohoske - hankkeessa luodaan valtakunnallinen verkkokurssi, joka toteutetaan 6 yliopiston yhteistyönä: Turku, Helsinki, Tampere, Itä-Suomi, Oulu ja Jyväskylä.

Lisätietoja OHOSKEsta https://sites.utu.fi/ohoske/Kotiorganisaatio/hanke: Turun yliopisto

Pedagogisen toiminnan perusteet lasten ja nuorten harrastustoiminnassa 3 op -kurssi toteutetaan osana OKM:n Lapsistrategiaa yhteistyössä eri yliopistojen asiantuntijoiden kanssa, mm. Taideyliopiston, Helsingin yliopiston ja Turun yliopiston sekä OKM:n valtakunnallisena täydennyskoulutuskurssina. Vastaavina professoreina toimivat Inkeri Ruokonen, Turun yliopisto ja Eeva Anttila, Taideyliopisto, sekä Iina Berden OKM.


Kotiorganisaatio/hanke: Turun yliopisto