Tavoitteena on tutustua vanhuuden psykologiaan, terveyteen, sen edistämiseen ja ylläpitämiseen. Opintokokonaisuudessa tutustutaan vanhuuteen elämänvaiheena, vanhuuden fysiologisiin erityispiirteisiin, elämänlaatuun, palvelujärjestelmien merkitykseen hyvinvoinnin ylläpitämisessä ja vanhusten kognitiivisiin ja mielenterveydellisiin erityiskysymyksiin.

Laajuus on maksimissaan 5 op. Seminaariosallistumisen ja sen oheistehtävän (2 op)  lisäksi voi suorittaa ja jälkitehtävän (3 op)