Kurssi avautuu x.x.2023.

Tutustu sisältöön kurssisivulla. (tee linkki)

Kurssi perehdyttää itseopiskeltavien materiaalien ja harjoitustehtävien avulla tieteelliseen terminologiaan, käsiteanalyysiin sekä monitieteiseen ja tieteidenväliseen termityöhön. Kurssi esittelee ja hyödyntää Tieteen termipankin verkkopalvelua ja antaa valmiuksia sekä käytännön termityöhön että teoreettiseen käsiteanalyysiin. Kurssi sopii erityisesti yliopisto-opiskelijoille, -opettajille ja tutkijoille, mutta kurssin materiaaleihin voivat perehtyä kaikki tieteen termeistä ja Tieteen termipankissa tehtävästä termityöstä kiinnostuneet.

Kotiorganisaatio/hanke: Helsingin yliopisto
Kotiorganisaatio/hanke: Turun yliopisto