Viestinnän etiikka

 

Opintojakso johdattelee viestinnän etiikan filosofiseen ja oikeudelliseen perustaan. Tämän lisäksi pohditaan eettisiä kysymyksiä viestinnän eri tasoilla:

  • Mediaetiikka: viestinnän ammattietiikka ja itsesääntely, tekstin, valokuvan ja muun kuvallisen esittämisen luotettavuuteen ja totuudellisuuteen liittyvät käytännöt, lajityypit ja esittämistavat sekä perinteisen ja sosiaalisen median tuottamat kohtaamistilanteet

  • Keskinäisviestintä: vuorovaikutusetiikka, vuorovaikutustilanteiden eettiset haasteet monikulttuurisessa ja -kielisessä ympäristössä, vuorovaikutusosaaminen institutionaalissa ja ammatillisissa kohtaamisissa mukaan lukien taiteet, kirjallisuus ja teatteri

  • Viestintä organisaatioissa: tiedottaminen, markkinointi ja mainonta, kääntäminen, tulkkaus, yritysten sisäinen ja ulkoinen viestintä eri kohderyhmille

  • Teknologiavälitteiden viestintä: toisten puolesta viestiminen, konekääntäminen, järjestelmien ja pelien suunnittelun eettiset kysymykset, automaatio, tekoäly, käyttäjyyteen liittyvät eettiset kysymykset

Opintojaksolla käsitellään myös viestinnän muutosta ja viestinnän eettisiä haasteita tulevaisuudessa.

 

  • Teacher: Marianna Langenoja
Kotiorganisaatio/hanke: Tampereen korkeakouluyhteisö

During the course, the learner studies about the Creative problem-solving, Design thinking and Human-centred design methodologies, which are vital in entrepreneurship today. The course integrates the application of game design elements. The learner experiences these approaches in current social contexts related to European cultural heritage, Social entrepreneurship, Glocal development, and experimentation in Fablabs and co-working spaces.

The course is an interactive story presenting the frameworks and giving some tasks to the learner. Learners have the possibility to interact through the group discussions.

The course is intended for learners who want to enrich and update their practical competences. During the course, the learner will get to know how to employ these methodologies in practice. They will get a grasp of approaches useful for adapting to today’s dynamic entrepreneurial environment.

After the course, the learner is able to use Human-centred design to concentrate on the user perspective of product and service development. In practice, it means that the learner will leverage Creative problem-solving to generate novel and original solutions to problems; adopt the Design Thinking method to collect evidence about the users, interpret and test ideas creatively and effectively, and detect and select the right ones for prototyping.

The course has been developed under the framework of the CDTMOOC project, with the support of the Erasmus+ programme of the European Union.

In short:

  • The course can be taken any time, starting from spring 2022
  • Language: English
  • Price: Free

  • Teacher: Tuomas Ranti
Kotiorganisaatio/hanke: Turun yliopisto