URAOHJAIN+-hanke keskittyy osaavaa työvoimaa etsivään IT-alaan sekä moniosaamista vaativaan media-alaanPääkaupunkiseudulla aloille koulutettuja työttömiä on useita tuhansia. Samaan aikaan työvoiman tarve etenkin IT-alalla on valtavaHankkeen räätälöidyillä palveluilla vastataan ko. alojen työvoiman kohtaanto-ongelmiintyönantajien rekrytointihaasteisiin sekä työntekijöille asetettaviin koulutusja osaamisvaatimuksiinHanke keskittyy nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työja toimintakyvyn sekä työllistymisedellytysten vahvistamiseenHankkeella haastetaan työnhakijattyönantajattyöllisyyspalvelut ja oppilaitokset yhdessä pohtimaankehittämään ja mallintamaan kestäviä työllisyysratkaisuja.

Kotiorganisaatio/hanke: Laurea-ammattikorkeakoulu Oy