4 ammattikorkeakoulun mielenterveys- ja päihdetyön syventävät YAMK opinnot (20 op)