Opintojakso on tarkoitettu Sosnet-verkoston yliopistojen sosiaalityön pääaineen opiskelijoille.  

Kotiorganisaatio/hanke: Helsingin yliopisto