Tavoite: Oppia tarvittavat tiedot, taidot ja ajattelutavat, joita tarvitaan, että erikoistuja pystyy onnistuneesti tunnistamaan ja ohjaamaan ammattitautitutkimuksiin niitä tarvitsevat työntekijät. Esimerkkinä käytetään liuotinaivosairautta. 

Mål: Att lära sig de kunskaper, färdigheter och  tänkesätt som behövs för att kunna identifiera de arbetstagare som behöver yrkessjukdomsundersökningar och remittera dem vidare. Lösningsmedelsjuka används som ett exempel.

Kurssista saa 5 tuntia teoriakoulutusta.

Man får 5 timmar teoriutbildning av denna kurs,

Kotiorganisaatio/hanke: Työterveyshuollon virtuaaliyliopisto