Kurssin tavoitteena on oppia tieteellisen tutkimuksen perusteita ja tutkimuksen soveltamista työterveyshuollon käytäntöön. Tutkimuksen tekemisen prosessia pyritään esittelemään mahdollisimman käytännönläheisesti, siten että se antaa eväitä ja rohkeutta aloittaa tutkimuksen tekeminen siitä kiinnostuneille.

Kurssilla jaetaan tietoa ja esimerkkejä eri aihealueista ja vaiheista tutkimuksen teossa. Samanaikaisesti kurssin edetessä jokainen kurssille osallistuja tekee oman pienimuotoisen harjoitustutkimussuunnitelman tai halutessaan ihan oikean tutkimussuunnitelman.

Kurssilla opitaan soveltamaan opittua tietoa käytäntöön, kun omaa suunnitelmaa pohditaan ja edistetään aina samaa tahtia kun kurssin osa-alueita käydään läpi.

Kurssille voi osallistua suunnitteli sitten laadullista (kvalitatiivista) tai määrällistä (kvantitatiivista) tutkimusta,vaikka kurssin antama tuki painottuu jälkimmäiseen.

Kurssi on itseopiskelukurssi. Kurssista ei saa teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tunteja.

Kotiorganisaatio/hanke: Työterveyshuollon virtuaaliyliopisto