Työ- ja toimintakykyyn liittyvät etuudet ja niihin tarvittavat lääkärinlausunnot ovat keskeinen osa työterveyslääkärin työtä. Tässä kurssissa käydään läpi keskeiset työkyvyn arviointiin, lausuntojen laatimiseen ja kuntoutusvaihtoehtoihin liittyvät asiat esimerkkitapausten avulla. Kurssi sisältää osiot sosiaalivakuutuksen lakisääteisestä taustasta, vakuutuslääketieteellisen arvioinnin perusteista, sairauspäivärahasta ja osasairauspäivärahasta, toimintakyvyn arvioinnista, työtapaturmista osana sosiaalivakuutusta, Kelan järjestämästä ja työterveyshuoltolakiin perustuvasta kuntoutuksesta ja työkyvyttömyyseläkkeestä. 

Tavoitteet: 

  • oppia sosiaalivakuutuksen lakiperusta ja soveltamisalueet
  • tunnistaa sosiaalivakuutuksen alueella toimivan asiantuntijalääkärin ja hoitavan lääkärin näkökulmien ero
  • tunnistaa Kelan terveysperusteiset etuudet eri potilasryhmille ja työterveyshuollon mahdollisuudet kuntoutuksen toteuttamiseen

Kurssista on mahdollista saada 5h teoreettisia opintoja työterveyshuollon erikoistumisopintoihin suorittamalla kurssin lopussa oleva verkkotentti hyväksytysti. 

Kotiorganisaatio/hanke: Työterveyshuollon virtuaaliyliopisto