Tällä itseopiskelukurssilla käydään läpi artikkelin julkaisemisen perusteet, opitaan mitä vertaisarviointi on ja saadaan käytännön vinkkejä, miten artikkelin julkaisuprosessissa toimitaan.

Kurssi toimii tutoriaalina siinä vaiheessa, kun tieteellisen artikkelin julkaisu on ajankohtaista. Kohderyhmänä ovat erikoistuvat työterveyslääkärit ja erikoislääkärit. Kurssista ei saa teoriakoulutuksen tunteja.

Kotiorganisaatio/hanke: Työterveyshuollon virtuaaliyliopisto