Undervisningsmaterialet ”Bli bekant med företagshälsovårdens verksamhetssätt” innehåller information om företagshälsovårdens verksamhet och förfaringssätt. Det visar också på ett lättåskådligt sätt hur företagshälsovården kan bistå den övriga hälso- och sjukvården.

Det webbaserade materialet innehåller korta animationer i form av fallstudier som beskriver olika typer av verksamhet och lösningar förutom annat material. Materialet är tillgängligt för alla och kan brukas fritt i olika sammanhang.

Undervisningsmaterialet ”Bli bekant med företagshälsovårdens verksamhet” är resultatet av ett samarbete mellan Östra Finlands Universitet, Helsingfors Universitet och Arbetshälsoinstitutet. Arbetet är en del av Työke -projektet och har finansierats av Europeiska socialfonden.

För studerande: Kursen berättigar inte till studieprestationer som teoretisk utbildning.


Kotiorganisaatio/hanke: Työterveyshuollon virtuaaliyliopisto