Tavoitteet: Kurssin käytyään osallistuja osaa suunnitella ja toteuttaa altistelähtöisiä terveystarkastuksia. Kurssilla perehdytään altistelähtöisten terveystarkastusten säädöksiin ja uudistuneisiin ohjeisiin käyttämällä rakennusalaa esimerkkinä. 

Kohderyhmä: Itseopiskelukurssi soveltuu paitsi itsenäisesti suoritettavaksi, myös ohjaajan ja erikoistuvien yhdessä tehtäväksi. Se käy myös myös mainiosti kokeneelle lääkärille, joka haluaa päivittää tietonsa altistelähtöisistä tarkastuksista tai rakennusalasta. Kurssilla on sähköinen tentti.

Järjestävä yliopisto: Helsingin yliopisto

Teoriakoulutustunnit: 6 t

Avainsanat: Altisteet, ammattitauti, altistelähtöiset terveystarkastukset, rakennusala, työlääketiede

Lisätietoja: Heidi Furu ja Heta Lindblom (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

Kotiorganisaatio/hanke: Työterveyshuollon virtuaaliyliopisto