Kurssin tavoitteena on tutustua syvemmin työterveyshuoltotoiminnan taloudelliseen vaikuttavuuteen ja vaikuttavuuden mittaamiseen sekä kustannusvaikuttaviin käytännön toimintamalleihin esimerkkien kautta. Jokaiseen osioon sisältyy pohdintatehtäviä, joissa tavoitteena on soveltaa opiskeltua tietoa käytännön tilanteisiin.

Kurssi liittyy lokikirjan osaamisalueisiin asiakasyhteistyösuhteen luominen ja ylläpito.

Kurssista ei saa teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tunteja.


Kotiorganisaatio/hanke: Työterveyshuollon virtuaaliyliopisto