Uudistetulla verkkokurssilla opiskellaan epidemiologiaa  työterveyden näkökulmasta käsin. Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää epidemiologiset peruskäsitteet kuten esiintyvyys- ja vaikuttavuussuureet, tutkimusasetelmat, tutkimusaineistot ja -menetelmät sekä tutkimustulosten virhelähteet. Kurssi auttaa tenttiin valmistautumisessa.

Epidemiologian itseopiskelukurssi on hyväksytty teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi 5 h työterveyshuollon erikoisalalla.


Kotiorganisaatio/hanke: Työterveyshuollon virtuaaliyliopisto