Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelija elintarvikealan työolosuhteisiin, altisteisiin ja niiden hallintaan. Aihealueina käsitellään mm. alan erityispiirteitä terveystarkastuksien yhteydessä, hygieniavaatimuksia sekä jauhopölyaltistumista, toistotyötä ja lämpötyöolosuhteita.

Kurssista on mahdollista saada 5h teoreettisia opintoja työterveyshuollon erikoistumisopintoihin suorittamalla kurssin lopussa oleva verkkotentti hyväksytysti.


Kotiorganisaatio/hanke: Työterveyshuollon virtuaaliyliopisto