Epätyypillinen työ, epätyypillinen työura ja työterveyshuolto -kurssin tavoitteena on oppia, mitä on epätyypillinen työ ja miten työurat ovat muuttuneet työelämän muutoksissa, sekä oppia ymmärtämään niihin liittyviä terveysriskejä.

Kurssista on mahdollista saada 5h teoreettisia opintoja työterveyshuollon erikoistumisopintoihin suorittamalla kurssin lopussa oleva verkkotentti hyväksytysti.


Kotiorganisaatio/hanke: Työterveyshuollon virtuaaliyliopisto