Kurssi on itseopiskelukurssi. Kurssin tavoitteena on antaa taustatietoa päihteistä ja päihdeongelmien esiintyvyydestä, antaa valmiuksia päihdeongelman tunnistamiseen työterveyshuollossa, päihdepotilaan kohtaamiseen, hoidontarpeen arviointiin sekä myös hoidon toteuttamiseen. Kurssi koostuu kuudesta osiosta. Jokaiseen osioon sisältyy tehtävä, jota voit pohtia itseksesi ja tarvittaessa kouluttajalääkärisi kanssa. Viimeisenä osiona on oppimisen tueksi tehty tentti. Osiot opiskeltuasi ja tentin hyväksytysti suorittamalla on mahdollista saada 5h teoreettisia opintoja työterveyshuollon erikoistumisopintoihin.

Kurssi on tehty työterveyshuoltoon erikoistuville lääkäreille ja heidän kouluttajilleen.


Kotiorganisaatio/hanke: Työterveyshuollon virtuaaliyliopisto