Työhön paluun tuki on aina tärkeä, mutta nyt myös hyvin ajankohtainen aihealue. Työkyvyn tuki on työntekijöiden terveyden ja työkyvyn edistämistä ja ylläpitämistä sekä työssä jatkamisen tukemista työuran kaikissa vaiheissa. Onnistunut työhön paluu pitkän poissaolon jälkeen on tärkeää ja sillä on merkitystä työntekijöiden hyvinvoinnin lisäksi myös työurien pidentämisen ja työkyvyttömyyseläkkeiden kannalta.

Tämän kurssin tavoitteena on perehtyä työhön paluuseen ja siihen liittyviin tukitoimiin. 

Kurssista on mahdollista saada 5h teoreettisia opintoja työterveyshuollon erikoistumisopintoihin suorittamalla kurssin lopussa oleva verkkotentti hyväksytysti.


Kotiorganisaatio/hanke: Työterveyshuollon virtuaaliyliopisto