Etätyö voi helpottaa elämän hallintaa, mutta toisaalta voi hämärtää työajan ja yksityiselämän rajaa. Tästä voi aiheutua haitallista kuormittumista, toisaalta etätyömahdollisuus yhdistää parhaimmillaan sopivan määrän työrauhaa ja läsnäoloa työyhteisössä. 

Tällä kurssilla käsitellään etätyötä kahdesta eri näkökulmasta: 1. miten työterveyshuolto huolehtii asiakasyrityksestä, jonka työntekijät tekevät etätyötä ja 2. miten työterveyshuolto itse voi toimia etänä. Kurssin aikana myös pohditaan, miten Covid-19 pandemia on vaikuttanut etätyön tekemiseen. Kurssin tavoitteena on perehdyttää etätyöhön, etätyösopimuksiin, etätyöhön liittyviin säädöksiin, kuormitustekijöihin, työpaikkaselvityksiin ja terveystarkastuksiin.  

Osiot opiskelemalla ja tentin hyväksytysti suorittamalla on mahdollista saada 5h teoreettisia opintoja työterveyshuollon teoriaopintoihin.


Kotiorganisaatio/hanke: Työterveyshuollon virtuaaliyliopisto