Tämän kokonaisuuden tarkoituksena on antaa erikoistuvalle lääkärille perustiedot siitä, miten työterveyshuollossa ja työpaikalla kuntoutuksen eri keinoja voi käyttää työssä jatkamisen ja työhön paluun tukemisessa. Työkyvyn tuki -työssä korostuu työterveyshuollon ja kuntoutuksen tiivis tapauskohtainen, ts. työpaikka- ja työntekijäkohtainen yhteistyö. Kuntoutus on moniammatillista, tavoitteellista ja vaikuttavaa toimintaa. Työterveyshuollolla on merkittävä rooli kuntoutuksen suunnittelussa ja seurannassa.

Kurssista saa 8 teoriakoulutuksen tuntia työterveyshuollon erikoisalalle.

Kotiorganisaatio/hanke: Työterveyshuollon virtuaaliyliopisto