Kurssin sisältö:

  • Kemialliset tekijät työssä
  • Kemikaaliturvallisuus työterveyshuollon ja työpaikan yhteistoimintana
  • Kemikaalien terveysriskien arviointi
  • Kemikaalialtistumisen ja terveysriskien hallinta

Kurssin jälkeen osallistuja tuntee kemikaalien terveysriskien arvioinnin periaatteet, osaa etsiä tietoa kemikaalien vaaraominaisuuksista ja tietää keinoja kemikaalialtistumisen arviointiin ja altistumisen hallintaan. Osallistuja tuntee myös työterveyshuollon velvollisuudet ja roolin liittyen työpaikan kemikaaliturvallisuuteen.

Avainsanat: REACH, ASA, työlääketiede, kemikaalit.
Kurssista ei saa teoriakoulutuksen tunteja.

Kotiorganisaatio/hanke: Työterveyshuollon virtuaaliyliopisto