Työterveyshuollon erikoislääkärin yksi keskeinen osaamisalue on työ- ja toimintakyvyn arviointi. Tällä itseopiskelukurssilla keskitytään sosiaalivakuutusjärjestelmän näkökulmasta pitkittyvään työkyvyttömyyteen ja lääkärin B-lausuntojen sisältöön.

Kurssin jälkeen osallistuja

  • osaa laatia hyvän B-lausunnon
  • tuntee B-lausunnon käyttöaiheet
  • tuntee lausunnon laatimiseen liittyvät lainsäädännölliset ja käytännölliset asiat sekä Kelan ja työeläkejärjestelmän etuuksien eroavuudet

Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti työterveyshuoltoon erikoistuville lääkäreille. Kurssi soveltuu myös muille lääkäreille, jotka laativat B-lausuntoja. Kurssin tehtäviä voi tehdä itsenäisesti tai ryhmässä kouluttajalääkärin ohjauksessa. Kurssista ei saa teoriakoulutuksen tunteja.

Kotiorganisaatio/hanke: Työterveyshuollon virtuaaliyliopisto