Työterveyshuollossa työskennellessä on tärkeää osata epäillä työperäistä syytä työntekijän sairauden taustalta. Ammattitautia epäiltäessä tehdään alustavat tutkimukset ja erotusdiagnostiikka, sekä pyritään työnantajan kanssa yhteistyössä siihen, että työ on terveellinen ja turvallinen. Diagnoosin jälkeen pohditaan jatkoa, esim. työn muokkaus- tai sijoitusvaihtoehtoja soveltuvampaan työhön.

Kurssin tavoitteena on oppia ammattitauteihin liittyvät keskeisimmät asiat. Kurssista on mahdollista saada 5h teoreettisia opintoja työterveyshuollon erikoistumisopintoihin suorittamalla kurssin lopussa oleva verkkotentti hyväksytysti.

Kotiorganisaatio/hanke: Työterveyshuollon virtuaaliyliopisto