Tunnistatko ammattitaudit? Tässä kurssissa käydään läpi kymmenen yleistä ammattitautia. Kurssi on rakennettu potilastapauksin tukemaan työterveyslääkärin kliinistä työtä.  Ammattitaudit 10 kurssin jälkeen osaat tunnistaa kymmenen yleistä ammattitautia sekä huomioida nämä kliinisessä työssäsi. 

Ammattitautivaarojen tunnistaminen työpaikkaselvitystä tehdessä ja työntekijöiden ammattitautien ennaltaehkäisy, tunnistaminen ja diagnosointi on tärkeä osa-alue työterveyslääkärin ammattitaitoa. 

Tavoite:
 oppia työssään tunnistamaan kymmenen yleistä ammattitautia ja niiden aiheuttajat, ennaltaehkäiseviä käytännön keinoja, diagnostiikkaa ja toimintatavat ammattitautiepäilyn herätessä. Kurssissa käydään läpi myös ammattitaudin toteamisen jälkeisiä mahdollisuuksia työssä jatkamisen tueksi. 

Kurssista on mahdollista saada 5h teoreettisia opintoja työterveyshuollon erikoistumisopintoihin suorittamalla kurssin lopussa oleva verkkotentti hyväksytysti. Kurssi on valmistunut vuonna 2021.

Kotiorganisaatio/hanke: Työterveyshuollon virtuaaliyliopisto