Kehity kouluttajana – pedagogisia taitoja kehittävä koulutus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kouluttajalääkäreille 3 op

Kehity kouluttajana on valtakunnallinen pedagogista osaamista kehittävä koulutus, johon kuuluu kolme etätapaamista ja erilaisia oppimistehtäviä. Koulutuksen aikana käydään läpi aikuisen oppimiseen, ohjaukseen ja osaamiseen arviointiin liittyvää teoriaa ja käytäntöä. Koulutuksen tavoitteena on, että koulutuksen käytyään osallistujalla on pedagogiset valmiudet ohjata työterveyshuoltoon erikoistuvia lääkäreitä. Koulutuksen kurssialue ja lisätietoja löytytyy DigiCampukselta. Koulutuksen suorittaminen edellyttää läsnäoloa etäkoulutuspäivissä ja kaikkien oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista.

Oheisessa kurssiesitteessä on kuvattu koulutuksen tavoitteita ja sisältöä.

 Koulutuspäivät ja teemat ovat:

·       14.2.2024 noin klo 12-16 Oppiminen työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksessa

·       20.3.2024 noin klo 12-16 Ohjaus ja osaaminen arviointi

·       17.4.2024 noin klo 12-16 Kouluttajana kehittyminen

Koulutuksen järjestäjät pidättävät oikeuden mahdollisiin muutoksiin koulutuksen toteutuksessa ja sisällöissä.

Ilmoittaudu mukaan viimeistään 21.1.2024 osoitteessa: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/126459/lomakkeet.html


  • Teacher: Asta Antila
Kotiorganisaatio/hanke: Työterveyshuollon virtuaaliyliopisto