Markkinoinnin ja myynnin perusteet -opintojaksolla tutustut markkinoinnin rooliin organisaatiossa ja opit tunnistamaan asiakaskeskeisen toiminnan merkityksen. Opit soveltamaan markkinoinnin keskeisiä käsitteitä päätöksenteon tukena ja arvioimaan päätösten toimivuutta. Tutustut B-to-B- ja kuluttajamarkkinoinnin ominaispiirteisiin ja painotuseroihin sekä markkinointiviestinnän keskeisiin kanaviin ja niiden käyttöön. Opit myös tunnistamaan myyntiprosessin sekä käytännön myyntityön osa-alueiden sisällön B-to-B- ja kuluttajamyynnissä.

In the Basics of Marketing and Sales course you'll familiarize yourself with the role of marketing in an organization and learn to identify the significance of customer-orientation. You'll also learn to apply the key concepts of marketing in decision-making and to evaluate the decisions made. The course introduces the key characteristics and diverse emphasis of B-to-B and consumer marketing as well as the key marketing communication channels and their utilization. You'll also learn to understand sales processes and the different parts of them in both B-to-B and consumer sales.

*****

Ajankohta/Course schedule: 24.02.2025 - 11.05.2025
(opintojakson alkamispäivä/the start date of the course = ennakkotehtävän avautumispäivä/the opening date of the preliminary assignment )

Ennakkotehtävä/Preliminary assignment:
Kurssiin kuuluu pakollinen ennakkotehtävä, joka ajoittuu ajalle 24.02.2025 - 02.03.2025.
The dates for submitting a compulsory preliminary assignment: 24 February, 2025- 2 March, 2025.

Opetuksen tuottava yliopisto/University responsible for organising the course: Vaasan yliopisto/University of Vaasa

Ilmoittautuminen/Course registration: 14.01.2025 - 10.02.2025 kotiyliopistossa/at the home university in Finland

Kurssi-ilmoittautuminen ilmoittautumisajan puitteissa on edellytys suoritusmerkinnän saamiselle. Jälki-ilmoittautumisia ei oteta vastaanEnnen kuin ilmoittaudut kurssille, tutustu LITO Opiskelijan ohjeeseen (pdf, päivitetty 6.6.2024).
Proper registration for the course is obligatory and required for having the course credits registered. No late registrations are accepted. Before registering for the course, see the LITO Student Guide (pdf, updated 6 June 2024).

Sisältö, oppimistavoitteet, työmäärä, kieli jne: opintojaksokuvaus Markkinoinnin ja myynnin perusteet 2024-25 (pdf)

Content, learning objectives, workload, language etc: syllabus Basics of Marketing and Sales 2024-25 (pdf)

*****

Kurssiavain ja -ohje lähetetään ennen kurssin alkua kotiyliopistostasi saatuun sähköpostiin - jos et saa sähköpostia, tarkasta sähköpostisi roskapostikansio!

Course instructions and course password (self-enrollment key) will be sent before the course starts to the e-mail address received from your home university in Finland - if you have not received the e-mail, check the junk mail folder in your e-mail!

  • Teacher: Essi Vesterinen
Kotiorganisaatio/hanke: Turun yliopisto