Tällä verkkokurssilla perehdytään itsensä johtamiseen ja sitä kautta oman johtamisosaamisen kehittämiseen.

Tavoitteet: Tukea oman johtajuuden reflektointia ja kehittämistä, itsensä johtamista ja työssä jaksamista. Lisäksi tuodaan esille psykologista näkökulmaa johtamiseen keskittyen psykologiseen pääomaan, vaikuttamisen psykologiaan ja hyvän työn johtamiseen. Koulutuksella tuetaan myös johtajien keskinäistä verkostoitumista ja vertaistuen saamista.

Toteutus: Verkkokurssi, johon sisältyy verkkovideoalustuksia, muuta materiaalia ja ohjattua verkkotyöskentelyä. Teemoja käsitellään annetun aikataulun mukaisesti jaksoittain (3-4 viikkoa/jakso) teorioiden, toimintamallien, esimerkkien ja harjoitusten avulla. Tehtävissä osallistujat reflektoivat itseään, toimintaansa sekä työyhteisöään ja laativat kehittämissuunnitelmia. Tehtävien tekeminen on hyväksytyn suorituksen edellytys.

Aikataulu: 13.1.2020 – 17.4.2020.