Opiskelija hahmottaa Hallinnon muutos -moduulin opintojaksojen sisältöjen keskinäisiä suhteita sekä osaa soveltaa oppimaansa erilaisiin hallinnon muutosta koskeviin kysymyksiin. Opiskelija reflektoi oppimiaan tietoja ja taitoja suhteessa keskeisiin hallinnossa tapahtuviin muutoksiin.