Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää metsien ominaispiirteet monipuolisena uusiutuvana luonnonvarana sekä hallitsee perustiedot Suomen metsätaloudesta ja metsätieteistä. Lisäksi opiskelija tutustuu metsätieteiden opiskeluun ja tutkimukseen.

Online graduate study course on open science which consist of four sections: introduction, open access, open data, and open research process.

Johtamisosaamista laajentavien opintojen (20 op) kokonaisuus kootaan yhteensä viidestä osatehtävästä, joista kukin on kahden opintopisteen laajuinen. Tehtävän vastuuohjaaja vastaa tehtävän sisällöstä, ohjauksesta ja antaa verkko-oppimisympäristön välityksellä ryhmälle yhteisen palautteen. Sisällöt integroidaan perusterveyden- ja erikoissairaanhoidon kysymyksiin.

This course is a part of UEF Summer School 2019.   

In the course the participants will learn intercultural communication and conflict resolution in working life context with practical exercises.

For more info see http://www.uef.fi/en/web/summerschool/intercultural-skills-in-working-life