Tekninen ongelma korjattu / Technical problem fixed

Tekninen ongelma korjattu / Technical problem fixed

by Kirsi Heikkinen -
Number of replies: 0

DigiCampus alustalla ollut tekninen ongelma on saatu korjattua. DigiCampus alusta ei ollut käytettävissä ongelman aikana. Ongelma alkoi 11.4.2024 klo 6.00 jatkuen kello 18.17 saakka.  Tämän jälkeen ilmeni ongelma HAKA-kirjautumisessa, joka saatiin korjattua klo 18.40.

****

A technical problem with the DigiCampus platform has been fixed. The DigiCampus platform was unavailable at the time of the problem. The problem started on 11.4.2024 at 6:00 AM and continued until 06:17 PM. This was followed by a problem with the HAKA login, which was fixed at 06:40 PM.