Tiedote kurssien arkistoinnista ja omistajan määrityksestä / Notice on course archiving and definition of ownership / Meddelande om kursarkivering och ägardefinition

Tiedote kurssien arkistoinnista ja omistajan määrityksestä / Notice on course archiving and definition of ownership / Meddelande om kursarkivering och ägardefinition

by Kirsi Heikkinen -
Number of replies: 0

DigiCampus.fi-oppimisympäristö ja sen loppukäyttäjien tukipalvelu jatkuu hankkeen päätyttyä Mediamaisterin ylläpitämänä palveluna 1.7.2021 alkaen. 

Ympäristön käyttöä Mediamaisterin asiakkuutena jatkavien korkeakoulujen ja verkostojen/hankkeiden kursseihin tulee merkitä kurssin kotiorganisaatio tai verkosto/hanke, jotta niiden toiminta voi jatkua keskeytyksettä siirtymäajankohdan jälkeen. 

Kurssit, joille ei ole merkitty kotiorganisaatiota tai verkostoa/hanketta, siirretään arkistoon 1.7.2021. Nämä kurssit säilyvät read-only-arkistossa 30.6.2021 tilanteen mukaisina 31.12.2021 asti.

Opettaja tai muu kurssin vastuuhenkilö: jos sinulla on kurssi DigiCampuksessa ja korkeakoulusi jatkaa palvelun käyttöä, merkitse kurssisi kotiorganisaatio tai verkosto/hanke näiden ohjeiden mukaisesti mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 30.6.2021.

DigiCampuksen käyttöä 1.7. alkaen jatkavat seuraavat korkeakoulut: 

 • Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
 • Helsingin yliopisto
 • Itä-Suomen yliopisto
 • Jyväskylän ammattikorkeakoulu
 • Laurea ammattikorkeakoulu Oy
 • Metropolia ammattikorkeakoulu
 • Oulun yliopisto
 • Savonia ammattikorkeakoulu
 • Karelia ammattikorkeakoulu Oy
 • Taideyliopisto
 • Tampereen korkeakouluyhteisö
 • Turun yliopisto

--------------

Notice on course archiving and definition of ownership

The DigiCampus.fi learning environment and its User Support Service will continue after the end of the project as a service maintained by Mediamaisteri from July 1st, 2021.

The organizations or networks / projects that continue to use the environment as Mediamaisteri’s client must mark their courses so that their activities can continue uninterrupted after the transition period. Courses for which no organization or network / project has  been marked will be transferred to the archive on July 1st, 2021. These courses will remain in the read-only archive as of June 30th, 2021 until December 31st, 2021.

Teacher: if your organization continues to use DigiCampus, please mark your course organization or network / project according to these instructions as soon as possible, but no later than June 30th, 2021.

The organizations or networks / projects that continue to use the environment as Mediamaisteri’s client 

 • Haaga-Helia University of Applied Sciences
 • Jyväskylä University of Applied Sciences
 • Karelia University of Applied Sciences
 • Laurea University of Applied Sciences
 • Metropolia University of Applied Sciences
 • Savonia University of Applied Sciences 
 • Tamperere Universities
 • University of Helsinki 
 • University of Eastern Finland
 • University of Oulu
 • University of the Arts 
 • University of Turku

------------ 

Meddelande om kursarkivering och ägardefinition

Utbildningsmiljön DigiCampus.fi och dess stödtjänst för användare fortsätter efter projektets slut som en tjänst som upprätthålls av Mediamaisteri från 1 juli 2021. Organisationer eller nätverk/projekt som fortsätter att använda miljön som Mediamaisteris klient måste markera sina kurser så att deras aktiviteter kan fortsätta utan avbrott efter övergångsperioden. Kurser för vilka ingen organisation eller nätverk/projekt har markerats kommer att överföras till arkivet den 1 juli 2021. Dessa kurser kommer att finnas kvar i skrivskyddat arkiv den 30 juni 2021 till och med den 31 december 2021.

Markera din kursorganisation eller ditt nätverk/projekt enligt dessa instruktioner så snart som möjligt, men senast den 30 juni 2021.