Fortsättningen av DigiCampus.fi -inlärningsmiljön har bekräftats: https://dc-help.digicampus.fi/support/announcements/50000012798