LITO kansikuva

Liiketoimintaosaamisen verkko-opintokokonaisuus LITO tarjoaa kahdeksan, täysin verkossa toteutettavaa 5 op:n laajuista opintojaksoa. LITO-opinnot on tarkoitettu muille kuin kauppatieteiden opiskelijoille LITO-verkostoon osallistuvissa yliopistoissa.

LITO-yhteistyössä ovat mukana Aalto-yliopisto, Hanken Svenska handelshögskolan, LUT-yliopisto, Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun, Tampereen, Turun ja Vaasan yliopistot, Åbo Akademi ja Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellinen tiedekunta. Kotiyliopistosi nimeä klikkaamalla löydät lisätietoja LITO:sta oman yliopistosi sivuilta.

Tarkempia tietoja LITO-opintojaksoista löydät kunkin opintojakson kohdalta oikean reunan i-ikonia klikkaamalla. Tutustu ennen kurssi-ilmoittautumista myös LITO Opiskelijan ohjeisiin, joista löydät käytännön neuvoja LITO-opintojen suorittamiseen.

Kirjaudu alustalle HAKA-tunnistautumista käyttäen.

LITO-opintokokonaisuutta koordinoi Turun yliopiston kauppakorkeakoulu (sähköposti: lito(at)utu.fi)

*****

LITO - Basic Business Studies module offers eight 5-credit courses completely online. The LITO courses are targeted for other than business students in the participating universities.

The co-operating universities in the LITO network are Aalto University, Hanken School of Economics, LUT University, University of Eastern Finland, University of Jyväskylä, University of Oulu, Tampere University, University of Turku, University of Vaasa, Åbo Akademi and the Faculty of Agriculture and Forestry at University of Helsinki. Click the name of your home university for more information about the LITO studies on the webpages of your university.

See individual LITO courses for further information about course content etc. by clicking the i icon on the right. Before registering for a course, see also LITO Student Guide that provides you with practical information about taking LITO studies.

Log in the platform using the HAKA authentication.

The LITO Basic Business Studies module is coordinated by Turku School of Economics at University of Turku (e-mail: lito(at)utu.fi)

Johdatus taloushallintoon -opintojaksolla opit mm. hahmottamaan laskennan roolin yrityksissä ja yhteiskunnassa sekä lukemaan tilinpäätöstä ja tiedät, mitä se sisältää ja mihin tarkoituksiin sitä voi hyödyntää. Opit ymmärtämään laskentajärjestelmien roolin päätöksenteon tukena ja sen, miten tätä tietoa voidaan hyödyntää. Pystyt myös arvioimaan tuotteiden, palveluiden, asiakkaiden ja investointien kannattavuuksia, ja tutustut yritysrahoituksen sekä yrityksen hallinnoinnin (corporate governance) perusteisiin.

*****

Ajankohta: 14.09.2021 - 08.11.2021

Opetuksen tuottava yliopisto: Aalto-yliopisto

Ilmoittautuminen: 11.08.2021 - 31.08.2021 kotiyliopistossa

Kurssi-ilmoittautuminen ilmoittautumisajan puitteissa on edellytys suoritusmerkinnän saamiselle. Jälki-ilmoittautumisia ei oteta vastaan. Tutustu LITO Opiskelijan ohjeeseen (pdf) ennen kurssi-ilmoittautumista.

Esitiedot ja muu tarvittava materiaali: Lukion matematiikka. Opiskelijalla tulisi olla käytettävissään Microsoft Excel -ohjelmisto.

Sisältö, oppimistavoitteet, työmäärä, kieli jne.:  opintojaksokuvaus Johdatus taloushallintoon 2021-22 (pdf)

*****

Kurssiavain ja -ohje lähetetään ennen kurssin alkua kotiyliopistostasi saatuun sähköpostiin - jos et saa sähköpostia, tarkasta sähköpostisi roskapostikansio!

Kotiorganisaatio/hanke: Turun yliopisto

Johdatus yrittäjyyteen -opintojaksolla opit ymmärtämään yrittäjämäisen tiimin merkityksen sekä muodostamaan peruskäsityksen yrittäjyydestä liiketoiminnan muodossa tapahtuvana uutta luovana toimintana ja tutustut liiketoiminnan liittyviin periaatteisiin, mahdollisuuksiiin ja haasteisiin. Opit suunnittelemaan liiketoimintaa ja tulkitsemaan siihen liittyviä osaamisalueita, joiden hallinta tulee liiketoiminnassa jollain tavoin ratkaista.

During the Introduction to Entrepreneurship course, you'll learn to understand the significance of an entrepreneurial team and to form an understanding of entrepreneurship as a creative activity that occurs in the form of business in addition to familiarizing yourself with business-related principles, possibilities and challenges. You'll learn to plan business initiation, and to interpret business-related substance areas where competence is needed.

*****

Ajankohta/Course schedule: 04.10.2021 - 03.12.2021

Opetuksen tuottava yliopisto/University responsible for organising the course: LUT-yliopisto/LUT University

Ilmoittautuminen/Course registration: 31.08.2021 - 20.09.2021 kotiyliopistossa/at the home university

Kurssi-ilmoittautuminen ilmoittautumisajan puitteissa on edellytys suoritusmerkinnän saamiselle. Jälki-ilmoittautumisia ei oteta vastaan. Tutustu LITO Opiskelijan ohjeeseen (pdf) ennen kurssi-ilmoittautumista.
Proper registration for the course is obligatory and required for having the course credits registered. No late registrations are accepted. See also the LITO Student Guide (pdf) before registering for the course.

Sisältö, oppimistavoitteet, työmäärä, kieli jne: opintojaksokuvaus Yrittäjyyden perusteet 2021-22 (pdf)
Content, learning objectives, workload, language etc
: syllabus Introduction to Entrepreneurship 2021-22 (pdf)

Ennakkotehtävä/Preliminary assignment:
Kurssiin kuuluu pakollinen ennakkotehtävä, joka ajoittuu ajalle 04.10.2021 - 08.10.2021
The dates for submitting a compulsory preliminary assignment: 4 October, 2021 - 8 October, 2021.

*****

Kurssiavain ja -ohje lähetetään ennen kurssin alkua kotiyliopistostasi saatuun sähköpostiin - jos et saa sähköpostia, tarkasta sähköpostisi roskapostikansio!

Course instructions and course password (self-enrollment key) will be sent before the course starts to the e-mail address received from your home university - if you have not received the e-mail, check the junk mail folder in your e-mail!

Kotiorganisaatio/hanke: Turun yliopisto

Johdatus yritysjuridiikkaan -opintojaksolla tutustut Suomen oikeusjärjestelmän pääpiirteisiin sekä keskeisiin oikeudellisiin peruskäsitteisiin ja rakenteisiin erityisesti liiketoiminnan kannalta. Opit tuntemaan erilaiset oikeuslähteet ja oikeudellisten ongelmien ratkaisemisen peruslähtökohdat ja ymmärrät oikeuden merkityksen yhteiskunnassa ja yritystoiminnassa. Opintojaksolla tarkastellaan lisäksi yritystoimintaan liittyviä oikeudellisia riskejä, niihin varautumista ja hallintaa sekä tutustutaan liiketoimintaosaamisen kannalta olennaisimpien oikeudenalojen keskeisen sääntelyn perusperiaatteisiin.

*****

Ajankohta: 18.10.2021 - 12.12.2021

Opetuksen tuottava yliopisto: Tampereen yliopisto

Ilmoittautuminen: 13.09.2021 - 03.10.2021 kotiyliopistossa
Kurssi-ilmoittautuminen ilmoittautumisajan puitteissa on edellytys suoritusmerkinnän saamiselle. Jälki-ilmoittautumisia ei oteta vastaan. Tutustu LITO Opiskelijan ohjeeseen (pdf) ennen kurssi-ilmoittautumista.

Sisältö, oppimistavoitteet, työmäärä, kieli jne.: opintojaksokuvaus Johdatus yritysjuridiikkaan 2021-22 (pdf)

*****

Kurssiavain ja -ohje lähetetään ennen kurssin alkua kotiyliopistostasi saatuun sähköpostiin - jos et saa sähköpostia, tarkasta sähköpostisi roskapostikansio!

Kotiorganisaatio/hanke: Turun yliopisto

In the Introduction to Corporate Social Responsibility course, you'll learn the key concepts and perspectives regarding CSR, and learn to identify relevant issues and to analyse the challenges related CSR in selected industries. You'll also familiarise yourself with the role of CSR in business and in relation to wider international political and economic issues. The course introduces the different aspects through which organizational practices can be CSR-oriented, and you'll learn to apply key concepts of CSR in your daily work.

*****

Course schedule: 24.01.2021 - 21.03.2022

University respobsible for organising the course: Hanken School of Economics

Course registration: 20.12.2021 - 10.01.2022 at the home university
Proper registration for the course is obligatory and required for having the course credits registered. No late registrations are accepted. See also the LITO Student Guide (pdf) before registering for the course.

Content, learning objectives, workload, language etc: syllabus Introduction to Corporate Social Responsibility 2021-22 (pdf)

*****

Course instructions and course password (self-enrollment key) will be sent before the course starts to the e-mail address received from your home university - if you have not received the e-mail, check the junk mail folder in your e-mail!

Kotiorganisaatio/hanke: Turun yliopisto
Johtamisen ja organisaatioiden perusteet -opintojakso tutustuttaa sinut organisaation, johtamisen ja johtajuuden keskeisiin perusteorioihin ja käsitteisiin sekä henkilöstöjohtamisen peruskäsitteisiin ja sisältöihin. Opit ymmärtämään strategisen johtamisen keskeisimpiä työkaluja, muodostamaan käsityksen liiketoiminnasta globaalien vaikutussuhteiden verkostossa ja soveltamaan oppimaasi kriittisesti käytännön esimies- ja johtamistilanteissa.

During the Basics of Management and Organizations course you'll familiarize yourself with the key concepts and theories in the areas of organization, management and leadership, as well as with the key concepts and functions of human resource management. You'll learn to understand the major tools of strategic management, and business in the network of global interactions in addition to applying theory on practical leadership and management situations.

*****
Ajankohta/Course schedule: 09.02.2022 - 12.04.2022

Opetuksen tuottava yliopisto/University responsible for organising the course: Itä-Suomen yliopisto/University of Eastern Finland

Ilmoittautuminen/Course registration: 06.01.2022 - 26.01.2022 kotiyliopistossa/at the home university

Kurssi-ilmoittautuminen ilmoittautumisajan puitteissa on edellytys suoritusmerkinnän saamiselle. Jälki-ilmoittautumisia ei oteta vastaan. Tutustu LITO Opiskelijan ohjeeseen (pdf) ennen kurssi-ilmoittautumista.
Proper registration for the course is obligatory and required for having the course credits registered. No late registrations are accepted. See also the LITO Student Guide (pdf) before registering for the course.

Sisältö, oppimistavoitteet, työmäärä, kieli jne: opintojaksokuvaus Johtamisen ja organisaatioiden perusteet 2021-22 (pdf)
Content, learning objectives, workload, language etc
: syllabus Basics of Management and Organizations 2021-22 (pdf)

*****

Kurssiavain ja -ohje lähetetään ennen kurssin alkua kotiyliopistostasi saatuun sähköpostiin - jos et saa sähköpostia, tarkasta sähköpostisi roskapostikansio!

Course instructions and course password (self-enrollment key) will be sent before the course starts to the e-mail address received from your home university - if you have not received the e-mail, check the junk mail folder in your e-mail!

Kotiorganisaatio/hanke: Turun yliopisto

Liiketoimintaympäristön taloustiede -opintojakso osana liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuutta antaa sinulle laaja-alaiset perusvalmiudet tarkastella yrityksen liiketoimintaympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia. Menestyksekkään liiketoimintaosaamisen näkökulmasta yrityksen toimintaympäristön mahdollisuuksien ja uhkien ennakoiva tunnistaminen on globalisoituvassa taloudessa yhä keskeisemmässä roolissa.

The Economics and the Business Environment course provides you with basic skills in analysing the business environment and an overview of its evolution from an economic perspective. Proactive identification of opportunities in and threats to the business environment is increasingly important for successful businesses in the global economy.

*****

Ajankohta/Course schedule: 21.02.2022 - 17.04.2022

Opetuksen tuottava yliopisto/University responsible for organising the course: Jyväskylän yliopisto/University of Jyväskylä

Ilmoittautuminen/Course registration: 18.01.2022 - 07.02.2022 kotiyliopistossa/at the home university

Kurssi-ilmoittautuminen ilmoittautumisajan puitteissa on edellytys suoritusmerkinnän saamiselle. Jälki-ilmoittautumisia ei oteta vastaan. Tutustu LITO Opiskelijan ohjeeseen (pdf) ennen kurssi-ilmoittautumista.
Proper registration for the course is obligatory and required for having the course credits registered. No late registrations are accepted. See also the LITO Student Guide (pdf) before registering for the course.

Sisältö, oppimistavoitteet, työmäärä, kieli jne: opintojaksokuvaus Liiketoimintaympäristön taloustiede 2021-22 (pdf)
Content, learning objectives, workload, language etc
: syllabus Economics and the Business Environment 2021-22 (pdf)

Ennakkotehtävä/Preliminary assignment:
Kurssiin kuuluu pakollinen ennakkotehtävä, joka ajoittuu ajalle 21.02.2022 - 27.02.2022.
The dates for submitting a compulsory preliminary assignment: 21 Feb., 2022 - 27 Feb., 2022.

*****

Kurssiavain ja -ohje lähetetään ennen kurssin alkua kotiyliopistostasi saatuun sähköpostiin - jos et saa sähköpostia, tarkasta sähköpostisi roskapostikansio!

Course instructions and course password (self-enrollment key) will be sent before the course starts to the e-mail address received from your home university - if you have not received the e-mail, check the junk mail folder in your e-mail!


Kotiorganisaatio/hanke: Turun yliopisto

Markkinoinnin ja myynnin perusteet -opintojaksolla tutustut markkinoinnin rooliin organisaatiossa ja opit tunnistamaan asiakaskeskeisen toiminnan merkityksen. Opit soveltamaan markkinoinnin keskeisiä käsitteitä päätöksenteon tukena ja arvioimaan päätösten toimivuutta. Tutustut B-to-B- ja kuluttajamarkkinoinnin ominaispiirteisiin ja painotuseroihin sekä markkinointiviestinnän keskeisiin kanaviin ja niiden käyttöön. Opit myös tunnistamaan myyntiprosessin sekä käytännön myyntityön osa-alueiden sisällön B-to-B- ja kuluttajamyynnissä.

In the Basics of Marketing and Sales course you'll familiarize yourself with the role of marketing in an organization and learn to identify the significance of customer-orientation. You'll also learn to apply the key concepts of marketing in decision-making and to evaluate the decisions made. The course introduces the key characteristics and diverse emphasis of B-to-B and consumer marketing as well as the key marketing communication channels and their utilization. You'll also learn to understand sales processes and the different parts of them in both B-to-B and consumer sales.

*****

Ajankohta/Course schedule: 28.02.2022 - 08.05.2022

Opetuksen tuottava yliopisto/University responsible for organising the course: Oulun yliopisto/University of Oulu

Ilmoittautuminen/Course registration: 24.01.2022 - 13.02.2022 kotiyliopistossa/at the home university

Kurssi-ilmoittautuminen ilmoittautumisajan puitteissa on edellytys suoritusmerkinnän saamiselle. Jälki-ilmoittautumisia ei oteta vastaan. Tutustu LITO Opiskelijan ohjeeseen (pdf) ennen kurssi-ilmoittautumista
Proper registration for the course is obligatory and required for having the course credits registered. No late registrations are accepted. See also the LITO Student Guide (pdf) before registering for the course.

Sisältö, oppimistavoitteet, työmäärä, kieli jne: opintojaksokuvaus Markkinoinnin ja myynnin perusteet 2021-22 (pdf)
Content, learning objectives, workload, language etc
: syllabus Basics of Marketing and Sales 2021-22 (pdf)

Ennakkotehtävä/Preliminary assignment:
Kurssiin kuuluu pakollinen ennakkotehtävä, joka ajoittuu ajalle 28.02.2022 - 06.03.2022.
The dates for submitting a compulsory preliminary assignment: 28 February, 2022 - 6 March, 2022.

*****

Kurssiavain ja -ohje lähetetään ennen kurssin alkua kotiyliopistostasi saatuun sähköpostiin - jos et saa sähköpostia, tarkasta sähköpostisi roskapostikansio!

Course instructions and course password (self-enrollment key) will be sent before the course starts to the e-mail address received from your home university - if you have not received the e-mail, check the junk mail folder in your e-mail!

Kotiorganisaatio/hanke: Turun yliopisto

Yrityssimulaatio on yhteenvetokurssi, joka linkittää muut LITO-kokonaisuuden jaksot. Simulaatio välittää opiskelijoille kokonaiskuvan yritystoiminnan dynamiikasta ja siitä, miten eri liiketaloustieteet liittyvät yritystoiminnan kokonaiskuvaan. Keskeistä yrityssimulaatio-opintojaksolla on yritystoiminnan kokonaisuuden optimointi: ymmärrät, miksi yritystoiminnassa ei ole tarkoituksenmukaista osaoptimoida erillisiä toimintoja, vaan yrityksen johdon on katsottava yritystoimintaa kokonaisuutena.

The Business Simulation Game serves as a capstone course, bridging together the other modules in the LITO entity. The course provides an overall picture of business dynamics and explains how the different fields in business studies are related to it. A central part of the course is to see the business as a whole, you will understand why it is not practical to optimize single functions separately and why the management needs to have a holistic perspective of the company.

*****

Toteutusajankohdat 2021-22/Course periods 2021-22

Ilmoittautuminen/
Course registration
Ajankohta/Schedule Ennakkotehtävä/
Pre-assignment
Simulaatiopäivät/
Simulation days
1. toteutus/
course period

24.08.21-
13.09.21
27.09.21-
21.11.21
27.09.21-
04.10.21
13.10.21,
20.10.21 &
03.11.21
2. toteutus/
course period
20.12.21-
10.01.22
24.01.22-
20.03.22
24.01.22-
31.01.22
31.01.22,
09.02.22 &
02.03.22
3. toteutus/
course period
08.02.22-
28.02.22
14.03.22-
11.05.22
14.03.22-
21.03.22
30.03.22,
06.04.22 &
20.04.22

Opintojaksoon kuuluu kolme simulaatiopäivää, jolloin sinun on varattava aikaa työskentelyyn yhdessä ja samanaikaisesti muiden osallistujien kanssa.

Participation in this course means that you need to be virtually present during three simulation days. Thus, passing the course requires that you are online, collaborating in real-time with your team during the simulation days.

Kurssi-ilmoittautuminen kotiyliopistossa ilmoittautumisajan puitteissa on edellytys suoritusmerkinnän saamiselle. Jälki-ilmoittautumisia ei oteta vastaan. Tutustu LITO Opiskelijan ohjeeseen (pdf) ennen kurssi-ilmoittautumista.

Proper registration for the course at the home university is obligatory and required for having the course credits registered. No late registrations are accepted. See also the LITO Student Guide (pdf) before registering for the course.

Ennakkotehtävä/Preliminary assignment:
Jokaiseen toteutukseen kuuluu pakollinen ennakkotehtävä, ks. ajankohdat yllä.
Each course period includes a compulsory pre-assignment, see dates above.

Opetuksen tuottava yliopisto/University responsible for organising the course: Turun yliopisto/University of Turku

*****

Esitiedot/Prerequisites:
On suositeltavaa, että olet suorittanut LITO-kokonaisuudesta vähintään opintojaksot Johdatus taloushallintoon sekä Johtamisen ja organisaatioiden perusteet ennen yrityssimulaatiokurssin suorittamista.

It is recommended that before taking the course you have taken at least the following LITO courses: Introduction to Accounting and Financial Management and Basics of Management and Organizations.

*****

Kurssiavain ja -ohje lähetetään ennen kurssin alkua kotiyliopistostasi saatuun sähköpostiin - jos et saa sähköpostia, tarkasta sähköpostisi roskapostikansio!

Course instructions and course password (self-enrollment key) will be sent before the course starts to the e-mail address received from your home university - if you have not received the e-mail, check the junk mail folder in your e-mail!

Kotiorganisaatio/hanke: Turun yliopisto

Tälle alueelle on koottu hyödyllisiä materiaaleja LITO-kursseihin liittyen. Alueella on mm. pedagogista materiaalia, tallenteita asiantuntijoiden esityksistä, ja LITO-opettajan opas.

Here we have collected important and informative materials concerning LITO courses. These include pedagogial materials, recordings from expert presentations and LITO teacher's guide etc.

Kotiorganisaatio/hanke: Turun yliopisto