Tervetuloa LUMA-keskus Suomen verkkokursseille!


LUMAn lumoa täydennyskoulutuskokonaisuus

Käy yksi, kaksi tai vaikka kaikki! LUMAn lumoa täydennyskoulutukset on suunnattu kaikkien aineiden opettajille, ohjaajille ja opettajaksi opiskeleville varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle.

Pohjatietona ja lämmittelynä kaikille kursseille

Eheyttävä ja laaja-alainen opetus monialaisissa oppimisympäristöissä, 2 op
Helhetsskapande undervisning och mångsidig lärmiljöer, 2 sp

Keskenään vaihtoehtoiset erilaisista oppimisympäristöistä kertovat kurssit

Virtuaaliset oppimisympäristöt, 2 op
Ulos luokasta – toiminnalliset opintokäynnit, 2 op
Yritysyhteistyö opetuksen ja opinto-ohjauksen tukena, 2 op
Luonto oppimisympäristönä, 2 op

Lue lisää kursseista: https://www.luma.fi/luman-lumoa/
Läs mer på svenska: https://www.luma.fi/sv/fangslande-luma/ 

Kokonaisuus on toteutettu yhteistyössä Opetushallituksen kanssa.

Lue lisää LUMA-keskus Suomen toiminnasta, tapahtumista ja oppimismateriaaleista osoitteessa https://www.luma.fi/.