Tervetuloa LUMA-keskus Suomen verkkokursseille!

Tältä sivulta löydät verkkokursseja matematiikan, ympäristöopin, luonnontieteiden ja teknologian opetukseen ja tiedekasvatukseen. Verkkokurssit on suunnitellut ja toteuttanut LUMA-keskus Suomi, joka on 11 yliopiston tiedekasvatukseen keskittyvä verkosto. 

Lue lisää LUMA-keskus Suomen toiminnasta, tapahtumista ja oppimismateriaaleista osoitteessa https://www.luma.fi/.

LUMATIKKA+ -täydennyskoulutuskokonaisuus

LUMATIKKA+ -koulutus on suunnattu matematiikan parissa varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa, perusopetuksessa tai toisella asteella työskenteleville opettajille. Kurssien teoriaosiot ovat kuitenkin kaikkien kiinnostuneiden suoritettavissa. Koulutus keskittyy mm. oppijoiden matemaattisen perusosaamisen vahvistamiseen, tuentarpeiden ymmärtämiseen ja arviointiprosessiin. Kymmenen opintopisteen koulutuskokonaisuus koostuu kolmesta osasta, jotka ovat 1. kaikille opettajille yhteinen osa (3 op), 2. opetusastekohtainen osa (4 op) sekä 3. matematiikan erityisdidaktiikkaan perehdyttävä valinnainen osa (á 3 op). Voit suorittaa joustavasti täysin verkon välityksellä koko koulutusohjelmapolun tai vaikka vain tutkailla yksittäisiä itseäsi kiinnostavia kursseja tarpeesi mukaan. Opintoihisi saat tukea kurssiohjaajilta sekä kanssaopiskelijoilta. LUMATIKKA+ on Opetushallituksen rahoittama ja LUMA-keskus Suomi -verkoston toteuttama matematiikan opetuksen ja oppimisen täydennyskoulutus.

Lue lisää kursseista: https://lumatikka.luma.fi/   Läs mer på svenska: https://lumatikka.luma.fi/sv/

Luonnontieteet nyt ja tulevaisuudessa

Kursseja kaikille luonnontietiestä kiinnostuneille. Kurssien tavoitteena on tutustua ajankohtaiseen tutkimustietoon eri tieteenaloista ja tarkastella niiden merkitystä yhteiskunnassa. Kurssit sopivat erinomaisesti myös lukiolaisille!

Kursseja tiedekasvatuksesta

Tiede kuuluu kaikille! Kutsumme sinut tiedelähettilääksi edistämään lasten ja nuorten tiedeosaamisen kehittymistä, sekä innostamaan  LUMA-aineiden opiskeluun eri asteilla -varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin. Matkalla tiedelähettilääksi -kurssilta saat vinkkejä vierailujen ja aktiviteettien toteuttamiseen sekä lasten ja nuorten kohtaamisiin erilaisissa oppimisympäristöissä.

Erityisesti yliopistoille ja tutkinto-opiskelijoille suunnattu kurssi Tiedekasvatukse perusteet tarjoaa perusteellisemman kuvauksen tiedekasvatuksen teoreettisesta taustasta. Kurssi vastaa kysymyksiin mitä tiedekasvatus on ja miten tiedekasvatusta pitäisi tutkimuksen näkökulmasta toteuttaa.

Projektioppiminen LUMA-aineissa
Kattava alusta projektioppimisesta kiinnostuneelle: etsi tietoa, esimerkkejä tai käy kurssina.

Erilaiset oppimisympäristöt tutuksi 

Eheyttävä ja laaja-alainen opetus monialaisissa oppimisympäristöissä -kurssi on opettajille suunnattu täydennyskoulutus, jossa on tarkoitus tutustua erilaisiin opetussuunnitelman perusteiden mukaisiin menetelmiin toteuttaa eheyttävää ja laaja-alaista opetusta. Kurssi sopii erityisen hyvin niille joille eheyttävä ja laaja-alainen opetus on uutta.
Luonto oppimisympäristönä -kurssilla tutustutaan eri mahdollisuuksiin sisällyttää ulkona tapahtuvaa opetusta ja tiedekasvatusta omaan opetukseen ja kasvatukseen. Osallistuja saa tietoa yhteistyökumppanien kuten luontokeskusten, kansallispuistojan ja yliopistojen tutkimusasemien tarjoamista mahdollisuuksia.
Ulos luokasta – toiminnalliset opintokäynnit -kurssi tutustuttaa erilaisiin tapoihin toteuttaa opintokäyntejä ja antaa tukea opintokäynnin suunnittelemiseen ja toteuttamiseen.