Mikä on LUMATIKKA+?

LUMATIKKA+ on suurta suosiota vuosina 2018–2022 niittäneen matematiikan opetuksen ja oppimisen LUMATIKKA-täydennyskoulutuksen päivitetty ohjelmakokonaisuus. Ohjelma on ensisijaisesti suunnattu opetus- ja kasvatusalan henkilöstölle, mutta kurssien teoriaosiot ovat kaikkien kiinnostuneiden suoritettavissa. Kurssialustat toimivat myös materiaali- ja ideapankkeina opetustyötä varten. Ohjelman toteuttaa LUMA-keskus Suomi -verkosto. Maksuttoman osallistumisen ohjattuun koulutukseemme mahdollistaa Opetushallitus, joka rahoittaa ohjelmaa kesään 2025 asti.

Löydät kaikki ohjelman verkkokurssit alavalikosta Ohjatut LUMATIKKA+ -kurssit (2024-2025). Voit suorittaa koko 10 opintopisteen koulutusohjelmapolun valiten yhden kurssin kustakin osiosta. Halutessasi voit myös valita vain yksittäisiä itseäsi kiinnostavia kursseja seitsemästä vaihtoehdosta suorittamatta koko ohjelmaa. Kursseja voit opiskella joustavasti haluamassasi järjestyksessä tai vaikka samanaikaisesti limittäin. Suositeltu etenemisjärjestys on kuitenkin järjestyksessä +1 –> +2 –> +3. 

Lue lisää LUMATIKKA+ -täydennyskoulutuksesta: lumatikka.luma.fi


Vad är LUMATIKKA+?

LUMATIKKA+ är en uppdaterad version av den tidigare LUMATIKKA-fortbildningshelheten om undervisning och lärande i matematik, som genomfördes och som vann en hel del beröm under åren 2018–2022. Fortbildningsprogrammet lämpar sig för undervisande personal som i sitt arbete inom småbarnspedagogik, förskoleundervisning, grundläggande utbildning eller andra stadiets utbildning jobbar med matematik. Nätkursernas teoridelar är tillgängliga för alla intresserade att avlägga. Kurserna fungerar också som idé- och materialbanker för undervisande personal. Programmet genomförs av LUMA-center Finland-nätverket. Tack vare finansieringen från Utbildningsstyrelsen, som garanterats ända till sommaren 2025, är det avgiftsfritt att delta i utbildningen och det erbjuds också handledning.

Du hittar alla LUMATIKKA+ -nätkurser som ingår i programmet på denna kursplattform under rubriken Ohjatut LUMATIKKA+ -kurssit (2024-2025). Du kan avlägga hela studiestigen (10 sp) över nätet eller plocka åt dig kurser som intresserar dig. Du får studera i din egen takt och ta flera kurser samtidigt eller efter varandra i den ordningsföljd som passar dig. Vi rekommenderar emellertid att deltagarna följer studieschemat med de tre delarna  +1 ➝+ 2 ➝ +3.

Närmare information kan du läsa via den här länken: lumatikka.luma.fi/sv/.