Mikä on LUMATIKKA?

LUMATIKKA oli vuosina 2018–2022 matematiikan oppimisen ja opettamisen koulutusohjelma, jonka toteutuksesta vastasi LUMA-keskus Suomi -verkosto yhteistyötahoineen. Ohjelmaa rahoitti Opetushallitus vuoteen 2022 asti. 

Vuodesta 2023 alkaen ohjelman materiaalit jaettiin kaikkien saataville ja nämä vanhat kurssit ovat itseopiskeltavissa ilman kurssikouluttajia ja kouluttajien moderointia. Vaikka voit vapaasti opiskella verkkokurssien avulla, niin huomioithan, että niiden sisältöä ei enää päivitettä ja osa tiedoista saattaa olla vanhentunutta.

HUOM! Näillä vanhoilla kurssialueilla ei ole ohjausta. Koulutuksen päivitetyn ohjelmaversion LUMATIKKA+ kurssialueet löydät kategoriasta Ohjatut LUMATIKKA+ -kurssit (2024–25)

Ohjelma on ensisijaisesti suunnattu opetus- ja kasvatusalan henkilöstölle, mutta kurssit ovat kaikkien kiinnostuneiden suoritettavissa. Kurssialustat toimivat myös materiaali- ja ideapankkeina opetustyötä varten. 

LUMATIKKA-ohjelman laajasta kurssivalikoimasta voit valita itseäsi kiinnostavia kursseja. Löydät kaikki ohjelman verkkokurssit digicampus.fi-sivustolta. Nämä itseopiskeltavat verkkokurssit eivät ole osa minkään korkeakoulun opinto-ohjelmaa, eikä niistä siis automaattisesti saa opintopisteitä. LUMATIKKA-opintoja voit kuitenkin opiskella osana Helsingin yliopiston ja Åbo Akademin opintoja. Katso lisätietoja verkkosivuiltamme osoitteesta lumatikka.luma.fi.


Vad är LUMATIKKA?

LUMATIKKA var ett fortbildningsprogram om matematiklärande och -undervisning som ordnades av LUMA-center Finland-nätverket tillsammans med samarbetspartner under åren 2018–2022. Programmet finansierades av Utbildningsstyrelsen ända till år 2022. Från år 2023 finns LUMATIKKA-kurserna fortfarande fritt tillgängliga på nätet i form av självstudiekurser utan kursutbildare som ger kommentarer och modererar diskussioner. Innehållet uppdateras inte.

Programmet riktade sig främst till undervisande och annan pedagogisk personal, men nätkurserna är tillgängliga för alla intresserade att avlägga. Kurserna fungerar också som idé- och materialbanker för undervisande personal.

LUMATIKKA-programmet har ett digert kursutbud, där du kan plocka åt dig kurser som intresserar dig. Du hittar alla nätkurser som ingått i programmet på kursplattformen digicampus.fi. Dessa nätbaserade självstudiekurser ingår inte i studieprogrammet vid någon högskola, och därför får deltagarna inte automatisk studiepoäng för slutförda kurser. Det är dock möjligt att avlägga LUMATIKKA-studier och inkludera dem i studierna vid Helsingfors universitet och Åbo Akademi. Närmare information kan du läsa via den här länken: lumatikka.luma.fi/sv/.