Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalan digitalisaation kehittämisessä 30 op-erikoistumiskoulutus tarjoaa osaamista  digitaalisista sosiaali- ja terveyspalveluista . Koulutuksen suorittanut pystyy toimimaan asiantuntijana monialaisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen vaativissa suunnittelu- ja kehittämistehtävissä. 

Erikoistumiskoulutuksen kokonaislaajuus on 30 opintopistettä, mutta koulutuksen voi suorittaa myös osissa.

Kenelle?

Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalan digitaalisten palveluiden käyttämis- ja kehittämisosaamista tarvitseville korkeakoulututkinnon suorittaneille ammattilaisille, joita ovat

  • työelämässä olevat sote-alan koulutuksen omaavat ammattilaiset (esim. sairaanhoitajat, sosionomit, fysioterapeutit jne.) sekä
  • muiden alojen, esim. digitalisaation, muotoilun, IT-alan tai liike-elämän ammattilaiset, jotka työskentelevät sote-alalla,
  • edellä mainittujen ammattiryhmien työttömät työnhakijat tai
  • työttömyysuhan alla olevat työntekijät ja henkilöt, jotka miettivät alan vaihtoa.

Koulutukseen voidaan valita myös aiemman opistotason tutkinnon suorittanut.

Tarkempia tietoja erikoistumiskoulutuksen opintojaksoista ja niille ilmoittautumisesta löydät alta kunkin opintojakson kohdalta klikkaamalla auki opintojakson nimen. Tutustu ennen kurssi-ilmoittautumista erikoistumiskoulutuksen opiskelijan ohjeisiin (pdf, tämä pitää luoda) , joista löydät käytännön neuvoja erikoistumiskoulutuksen suorittamiseen.


Kirjaudu alustalle HAKA-tunnistautumista käyttäen. (tähän lisäohjeet!?)